sgys_069_a_pro_jpg

SURGYS D40

Dispozitivele de protecţie la supratensiuni tip SURGYS D40 sunt proiectate pentru a asigura protecţia circuitelor de joasă tensiune la supratensiuni accidentale.
Ele acţionează împotriva suprasarcinilor în activităţile industriale şi acelora cauzate de trăznete