fusom_063_a_pro_jpg

Combinaţia FUSOMAT - SIDERMAT

Întreruptoare cu fuzibile cu bobină de declanşare şi separare vizibilă pentru siguranţe industriale de până la 1800 A

Combinaţiile FUSOMAT şi SIDERMAT sunt întreruptoare cu siguranţe tri- sau tetrapolare operate manual care pot fi declanşate de la distanţă. Acestea conectează sau deconectează în sarcină, oferă separare de securitate şi protecţie la suprasarcină sau scurtcircuit pentru orice circuit electric de joasă tensiune. Pot deconecta automat un circuit în combinaţie cu:
- indicator de siguranţă arsă (Vezi DDMM şi FMD)
- releu de detecţie a curenţilor de scurgere la pământ
- releu diferenţial
- alte dispozitive de protecţie

Avantaje

Declanşare la suprasarcină

Deconectare de la distanţă de către un dispozitiv comandat în tensiune

Capacitate ridicată de rupere

Protecţie la suprasarcină şi scurt-circuit datorită siguranţelor cu capacitate ridicată de rupere (100 kA rms).

Securitate sporită

• Separare dublă pe fiecare fază (amonte şi aval de fuzibil - exclusiv 1600 şi 1800 A).
• Indicaţie de separare.
• Protecţie IP2X pe partea frontală folosind capace de borne.