Fiabilitatea energiei electrice, siguranţa pacienţilor şi optimizarea energiei, pentru o clădire adecvată serviciilor medicale

Performanţa unei clădiri destinate serviciilor medicale se bazează pe mai multe criterii, inclusiv pe necesitatea crescândă de eficienţă energetică
Dispunând de un portofoliu de clienţi satisfăcuţi, soluţiile Socomec pentru clădirile destinate serviciilor medicale sunt adecvate în special clădirilor care necesită:
- disponibilitate ridicată şi alimentare de înaltă calitate, în deplină conformitate cu standardele asociate cu clădirile de tip C14
- siguranţa persoanelor, a echipamentului şi a proprietăţii: funcţionarea garantată a sistemelor de securitate şi siguranţă, precum iluminarea de urgenţă, protecţia împotriva incendiilor, controlul accesului etc.
- eficienţa energetică: monitorizarea, analiza şi optimizarea consumului de energie pentru gestionarea durabilă a clădirilor,
- protecţia şi continuitatea alimentării cu energie electrică pentru sisteme IT: disponibilitatea alimentării cu energie şi flexibilitatea infrastructurii electrice pentru satisfacerea cerinţelor în permanentă creştere,
- atingerea obiectivelor de productivitate: disponibilitatea echipamentelor de imagistică medicală, reducerea costurilor pentru energie, surse de tip modular pentru alimentarea cu energie etc.
Aflaţi ce vă poate oferi Socomec, indiferent de proiect: o locaţie nouă, extinderea sistemului electric sau renovarea clădirii destinate serviciilor medicale.