Calitatea, monitorizarea și contorizarea alimentării