Dispozitive de monitorizare a alimentării în circuit multiplu