În calitate de companie de producție care își desfășoară activitatea de aproape 100 de ani, Socomec acordă o importanță deosebită conceptului de sustenabilitate. Protejarea oamenilor și a mediului este adânc înrădăcinată în ADN-ul companiei noastre. Operațiunile noastre comerciale se desfășoară într-un mod responsabil față de mediu pentru a preveni poluarea suplimentară și pentru a evita agravarea schimbărilor climatice actuale.

Eficiența energetică și reducerea impactului asupra mediului

Politica de mediu a Socomec își propune să promoveze eficiența energetică în domeniul său de activitate prin reducerea facturilor de energie ale clienților noștri, diversificarea ofertei noastre în sectorul energiei regenerabile și dotarea unităților noastre de producție și comerciale cu instalații de energie solară.

În plus, politica noastră își propune să reducă la minimum impactul asupra mediului și amprenta de carbon în următoarele moduri:

  • Prin certificarea ISO 14001 pentru unitățile noastre de producție,
  • Prin optimizarea consumului de energie în unitățile noastre de producție și în birourile de vânzări,
  • Prin gestionarea riguroasă a deșeurilor noastre industriale și a deșeurilor de birou,
  • Prin luarea în considerare a ciclului de viață al produselor noastre.
Ne îndreptăm spre certificarea ISO 14001 pentru 100 % din unitățile noastre industriale

Socomec depune eforturi pentru a obține certificarea ISO 14001 pentru toate unitățile noastre industriale. Obiectivul: să definim și să menținem o strategie de mediu puternică pentru a îmbunătăți performanțele lor de mediu. Unitățile sunt supuse anual auditului pentru a evalua riscurile lor de mediu și a implementa o strategie care să se adreseze acestora. Până în prezent, au fost certificate 6 unități de producție. Unitatea noastră de producție a surselor UPS din Huttenheim, Franța are, de asemenea, certificarea ISO 50001 pentru managementul energiei.

left

Clădiri eficiente energetic

Socomec se angajează să construiască o economie cu emisii reduse de carbon: Grupul favorizează clădirile cu performanță energetică ridicată, energii regenerabile și toate inițiativele care contribuie la economiile de energie. Toate clădirile noi sunt eficiente din punct de vedere energetic. Acestea respectă criteriile de limitare a consumului de energie. Pentru a beneficia de energia regenerabilă, sunt utilizate diferite tipuri de tehnologii. De asemenea, Socomec întreprinde eforturi pentru îmbunătățirea clădirilor sale vechi, astfel încât și acestea să îndeplinească aceste criterii de mediu.

Totodată, Socomec a instalat contoare în clădirile sale pentru a măsura consumul în timp real, adaptându-l în consecință și contribuind astfel la reducerea consumului general de energie.

De asemenea, Grupul a instalat produse din gama sa de „monitorizare a puterii” în unitățile din Franța: acestea analizează consumul de energie și monitorizează parametrii electrici referitori la calitatea energiei. Această prototipare industrială va ajuta la o mai bună proiectare a viitoarelor aplicațiilor, dedicate optimizării, disponibilității și siguranței energiei electrice.

Promovarea mobilității progresive

Din 2019, Socomec a realizat patru biciclete asistate electric, disponibile pentru a reduce emisiile de CO2 și a facilita deplasarea între unități pentru angajații săi din Alsacia. Această inițiativă le permite angajaților să economisească timp la deplasări și să se implice într-o activitate fizică ușor accesibilă.

Până acum, angajații noștri au parcurs 1.175 de kilometri.

În plus, Socomec a implementat o politică de promovare a vehiculelor hibride pentru angajații care au mașină de companie și oferă instruire cu privire la condusul ecologic pentru membrii personalului de vânzări care se deplasează cel mai mult.

Colectarea și sortarea deșeurilor industriale periculoase

Deșeurile industriale sunt colectate, sortate și reciclate acolo unde este posibil.

Socomec a implementat o „procedură privind deșeurile”, în care sunt definite regulile care trebuie respectate în gestionarea și monitorizarea tuturor deșeurilor de la producție la depozitare, până la înlăturarea acestora pentru tratare și eliminare.

Deja de mulți ani, angajații noștri au devenit conștienți de necesitatea sortării deșeurilor și a regulilor de depozitare asociate.

Din mai 2019, Socomec reciclează deșeurile biologice de la restaurantul sediului central în energie și îngrășăminte cu ajutorul furnizorului local de servicii, Agrivalor. Într-un an, au fost colectate/recuperate aproape 14,4 tone de deșeuri biologice, care au produs 2.160 m³ de biogaz care, la rândul lor, au generat 9 MWh de energie bio și 13 tone de îngrășământ natural.

Prin angajamentul său față de conservarea mediului, Socomec îndeplinește obiectivele de dezvoltare sustenabilă Nr. 8, Nr. 12 și Nr. 13

objectifs_dev_dur_EN_8-12-13.jpg
Politica privind drepturile omului a Grupului Socomec
Grupul Socomec se angajează să gestioneze îndeaproape conformitatea privind drepturile omului, atât în propriile locații, cât și în întregul lanț de aprovizionare.

Aflați mai multe despre dezvoltarea sustenabilă în cadrul Socomec

Politica de dezvoltare sustenabilă
Grup responsabil și incluziv social devotat creșterii durabile
Alegerea de furnizori responsabili
Sustainable development is at the heart of Socomec's purchasing policy
Reducerea impactului produselor noastre asupra mediului
Designul ecologic și eficiența energetică a produselor