Stimați parteneri,

In contextul intrării in vigoare la data de 25.05. 2018, a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul general privind protectia datelor"),

Dorim sa va comunicam faptul ca, SOCOMEC ROMÂNIA S.R.L. (denumita in continuare in mod generic “(Societatea)”), in derularea activităților curente necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate, prelucrează, in format fizic si/sau electronic, pentru o perioada necesara îndeplinirii scopului declarat mai jos, date cu caracter personal care privesc reprezentanții legali, angajații sau colaboratorii dumneavoastră, ai parților afiliate sau sub­contractorilor dumneavoastră (denumiți in continuare generic, "Persoana Vizata" ), după caz, in vederea:

(i)    încheierii, executării, modificării si/sau încetării contractului (existent) intre entitatea dumneavoastră si Societate (denumit in continuare generic "Contractul"),

(ii)    îndeplinirii obligațiilor legale si/sau contractuale care ne revin in baza acestui Contract,

(iii)    efectuării si păstrării înregistrărilor si evidentelor necesare,

(iv)    păstrării unei corespondente intre părțile la Contract,

(v)    oricăror altor acțiuni necesare in raport cu cele de mai sus.

 

Datele cu caracter personal astfel prelucrate de Societate pot fi, după caz: nume si prenume, loc de munca, funcția, adresa poștala de corespondenta/facturare, număr de telefon, număr de fax, adresa e-mail, conținutul corespondentei electronice, carte de vizita, semnătură.

 

Daca este cazul si în limita necesara, datele cu caracter personal prelucrate de Societate conform celor de mai sus pot fi dezvăluite sau transferate de Societate Afiliaților acesteia, altor parteneri contractuali care sunt implicați direct sau indirect in încheierea, executarea, modificarea si/sau încetarea Contractului, autorităților publice competente, furnizorilor de servicii IT, consultanților noștri (ex. auditori, avocați etc), auditorilor partenerilor noștri contractuali.

 

Prin dezvăluirea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate, vom considera ca ați identificat in avans Persoanele Vizate care fac obiectul prezentei Note de Informare, le-ați informat si obținut consimțământul (acolo unde este cazul) cu privire la dezvăluirea către si prelucrarea (inclusiv transferul) de către Societate a datelor cu caracter personal in baza Contractului si conform prezentei Note de Informare. In acest sens, Societatea nu poate fi trasa la răspundere pentru niciun prejudiciu direct, indirect, moral sau material, sau pentru  alte pierderi (inclusiv, dar fără a se limita la, oportunități pierdute, pierderi de profit sau alte pierderi), de orice natura suferite de orice Persoana Vizata ca urmare a dezvăluirii către sau prelucrării de către Societate a datelor cu caracter personal prelucrate in baza Contractului si conform prezentei Note de Informare.

 

In privința datelor cu caracter personal care fac obiectul prezentei Note de Informare, va informam ca Societatea a luat masurile tehnice si organizatorice de securitate menite sa protejeze datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului neautorizat, in special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum si împotriva oricărei alte forme ilegale de prelucrare.

 

Responsabilul   cu   protecția   datelor   in  cadrul Societății poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo.ro@socomec.com

Va mulțumim pentru timpul acordat si pentru colaborare.