Socomec oferă soluții inovatoare care se concentrează pe performanța energetică a rețelelor de joasă tensiune: Grupul își ajută clienții să proiecteze instalații electrice care consumă mai puțină energie, sunt mai bine gestionate și mai ecologice.

Concentrarea pe proiectare ecologică

Pe lângă respectarea cerințelor de reglementare și a standardelor de mediu aplicabile produselor noastre, Socomec încearcă să crească în mod regulat proporția de produse ecologice. Prin urmare, Grupul se pregătește pentru includerea proiectării ecologice în cadrul certificării ISO 14001.

Scopul lui Socomec este de a anticipa nevoile principale ale clienților noștri cu:

  • Produse sigure, limitând utilizarea substanțelor periculoase,
  • Produse eficiente din punct de vedere al costurilor, prin îmbunătățirea eficienței energetice și materiale,
  • Produse reciclabile, anticipând sfârșitul ciclului lor de viață.

Clienții noștri au acces la informații privind performanțele de mediu ale produselor noastre. Socomec lucrează de aproape zece ani la declarații ecologice numite Profiluri de mediu ale produselor (PEP) care descriu caracteristicile și impactul asupra mediului al produselor noastre. Aceste declarații sunt certificate de PEP Ecopassport.

Un angajament
din partea tuturor

Angajații diferitelor departamente implicate în această abordare sunt informați în acest sens și li se cere să direcționeze inovația către produse mai responsabile ecologic. Chiar de la stadiul de proiectare a produselor Socomec, utilizarea mai multor materiale ecologice prin achiziționare responsabilă rămâne o prioritate pentru echipele noastre.

În plus, mai mulți angajați Socomec participă activ la lucrările de standardizare întreprinse de organisme profesionale pentru a promova fiabilitatea și comparabilitatea datelor de mediu în sectorul echipamentelor electrice și electronice.

left
Reciclarea produselor și recuperare

La sfârșitul ciclului lor de viață, produsele noastre devin deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE): conțin componente care pot avea impact asupra mediului, oferind în același timp un potențial ridicat de recuperare a materialelor din care sunt compuse. Grupul colectează și reciclează produsele sale aflate la sfârșitul ciclului de viață în parteneriat cu organizația ecologică Ecosystem.

right

Prin angajamentul pentru proiectare ecologică și economie circulară, Socomec îndeplinește obiectivele de dezvoltare durabilă Nr. 7, Nr. 9 și Nr. 12

Socomec is committed to answer to the following sustainable development goals: Affordable and clean energy, Industry, innovation and infrastructure and Responsible consumption and production
Politica privind drepturile omului a Grupului Socomec
Grupul Socomec se angajează să gestioneze îndeaproape conformitatea privind drepturile omului, atât în propriile locații, cât și în întregul lanț de aprovizionare.

Aflați mai multe despre dezvoltarea sustenabilă în cadrul Socomec

Politica de dezvoltare sustenabilă
Grup responsabil și incluziv social devotat creșterii durabile
Angajamentul pentru tranziția ecologică
Socomec acordă o mare importanță noțiunii de sustenabilitate
Alegerea de furnizori responsabili
Sustainable development is at the heart of Socomec's purchasing policy