Dezvoltarea durabilă este unul dintre cei patru piloni principali ai politicii de achiziții a Grupului Socomec. Favorizarea furnizorilor responsabili și dedicați și a utilizării materiilor prime eco-responsabile este, prin urmare, unul dintre obiectivele strategice ale Grupului.

„Codul de conduită”

 

Fiecare furnizor nou trebuie să semneze „Codul de conduită” Socomec. Furnizorul se angajează să respecte principiile corporative ale Socomec: transparență, condiții de muncă, drepturile omului, protecția mediului, achiziții durabile și practici comerciale corecte și echitabile.

 

Descărcați codul de conduită (EN)                                                                      Descărcați codul de conduită (RO)

left
Carta relațiilor cu furnizorii

Începând cu 2016, Socomec a mers mai departe în relațiile cu furnizorii săi. Grupul este semnatar al „Cartei pentru relațiile cu furnizorii responsabili”.

Creată în comun de Oficiul Francez de Mediere în materie de Credite și Consiliul Național de Achiziții (CDAF), încurajează contractanții corporativi să implementeze o procedură de progres în ceea ce privește furnizorii lor, în special întreprinderile mici și mijlocii. Socomec aplică aceste bune practici și își asumă responsabilitatea cu privire la furnizorii săi într-un cadru de încredere și respect reciproc.

right
Evaluarea continuă a furnizorilor

Pe lângă aceste două documente, Socomec își evaluează furnizorii în diverse domenii precum resurse umane, responsabilitate socială, respectarea drepturilor omului și angajamentele de mediu.

Platforma Integritatea partenerilor de afaceri monitorizează, de asemenea, toți partenerii strategici ai Grupului pentru a preveni orice practici discriminatorii. A fost stabilită o procedură pentru monitorizarea acestor evaluări și pentru abordarea cazurilor în care se constată că furnizorul este neconform.

left
Politica de aprovizionare responsabilă cu minerale

Socomec nu achiziționează minerale direct de la mine sau topitorii. Cu toate acestea, în conformitate cu legislația și drepturile omului și în concordanță cu așteptările clienților noștri, Grupul solicită furnizorilor săi direcți să respecte reglementările existente și să furnizeze toate declarațiile necesare. În același mod, Socomec solicită furnizorilor săi să apeleze la furnizori responsabili care au, la rândul lor, o politică de a nu achiziționa minerale din zone de conflict.

right

Prin angajamentul său pentru aprovizionare durabilă, Socomec îndeplinește obiectivele de dezvoltare durabilă Nr. 8 și Nr. 12

objectifs_dev_dur_EN_8-12.jpg
Politica privind drepturile omului a Grupului Socomec
Grupul Socomec se angajează să gestioneze îndeaproape conformitatea privind drepturile omului, atât în propriile locații, cât și în întregul lanț de aprovizionare.

Aflați mai multe despre dezvoltarea sustenabilă în cadrul Socomec

Politica de dezvoltare sustenabilă
Grup responsabil și incluziv social devotat creșterii durabile
Angajamentul pentru tranziția ecologică
Socomec acordă o mare importanță noțiunii de sustenabilitate
Reducerea impactului produselor noastre asupra mediului
Designul ecologic și eficiența energetică a produselor