Contoar multi-functional

DIRIS A10

• Pentru reţele de joasă tensiune
• Măsurători multiple (3U, 3V, 3I, In, ΣP, ΣQ, ΣS, ΣFP şi F)
• Max. 4I şi ΣP
• măsoară +kWh şi + kvarh
• THD 3U, 3V şi 3I integrate până la nivelul 51 Vezi detalii