Asigurarea disponibilităţii alimentării cu energie a centrelor de date, minimizarea costurilor şi consolidarea strategiei de dezvoltare durabilă

Continuitatea funcţionării reprezintă o provocare majoră pentru centrele de date. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, factorii decisivi sunt fiabilitate, calitatea şi posibilitatea de menţinere a alimentării cu energie.

Alţi factori complementari, incluşi în oferta de produse Socomec, contribuie la performanţa generală a centrelor de date.

  • reducerea costului total de exploatare (TCO - Total Cost of Ownership): soluţiile cu consum energetic redus, mai compacte şi mai flexibile contribuie la optimizarea diverselor costuri necesare pentru funcţionarea unui centru de date (cheltuieli de funcţionare - Opex, cheltuieli de capital - Capex etc.),
  • flexibilitatea infrastructurii electrice: adaptarea configuraţiei şi a puterii alimentării la cerinţele în creştere permanentă,
  • managementul capacităţii: monitorizarea, optimizarea şi alocarea resurselor energetice,
  • limitarea impactului asupra mediului (durabilitatea): reducerea consumului de energie, a gazelor cu efect de seră, anticiparea modificărilor legislative.

Inovaţiile noastre, cu performanţă înaltă şi disponibilitate ridicată, vă ajută să asiguraţi calitatea serviciilor centrului de date, satisfăcând, aşadar, cerinţele clienţilor.