Un grup responsabil, deschis şi dedicat pentru dezvoltarea durabilă

Independenţa grupului Socomec garantează controlul asupra luării deciziilor strategice şi operaţionale, respectând integral valorile create de familia sa de acţionari şi împărtăşite de către toţi membrii echipei de angajaţi.
Compania a ales, aşadar, să clarifice problema responsabilităţi faţă de acţionari, angajaţi, clienţi şi parteneri, precum şi faţă de societatea civilă în ansamblu şi faţă de mediul înconjurător.
Grupul Socomec îşi asumă pe deplin responsabilitatea prin angajamentele sale, creând astfel condiţii favorabile unei dezvoltări coerente şi de durată.

org.jahia.services.content.JCRValueWrapperImpl@6dc7560f

"Compania noastră de familie independentă este consolidată de cultura şi valorile sale.
Avantajul nostru natural îl constituie abordarea inovatoare, care ne permite să creăm valori durabile.
Promovăm o viziune pe termen mediu şi lung asupra companiei, care îi va asigura o dezvoltare durabilă, respectând totodată oamenii, societatea şi mediul. "


Ivan Steyert
Preşedinte şi director general

Angajamentele noastre

 • Angajamentele noastre pe plan economic

   • Optimizarea dezvoltării companiei cu ajutorul unui model specific de afaceri:

   - prin utilizarea unei abordări pe termen mediu şi lung pentru a decide strategia companiei,
   - prin limitând îndatorării, datorită unui model de dezvoltare care favorizează profitabilitatea şi utilizarea capitalurilor proprii,
   - prin asigurarea unei guvernări corporative bazate pe buna practică în afaceri şi o conducere deschisă directorilor care nu fac parte din familie.

   • Consolidarea poziţiei de specialişti orientaţi către client şi aplicaţii specifice:

   - prin concentrarea pe o ofertă de produse orientată către performanţa energetică a clienţilor,
   - prin dorinţa de a satisface în mod constant aşteptările acestora,
   - prin investiţii în competenţe tehnologice de ultimă generaţie,
   - prin încurajarea contactelor directe pentru orice tip de vânzări,
   - prin crearea unui climat favorabil pentru inovaţie la toate nivelurile organizaţiei noastre.

   • Dezvoltarea activităţilor internaţionale de afaceri pentru asigurarea dezvoltării pe termen lung:

   - prin crearea de facilităţi industriale pe pieţele emergente, aplicând totodată politica de „Centru de excelenţă” care menţine activităţile noastre de producţie din întreaga Europă,
   - prin căutarea echilibrului optim în ceea ce priveşte gestionarea filialelor (centralizare/descentralizare).

 • Angajamentele noastre pe plan social

  • Insistând asupra unui contract social deschis tuturor culturilor, fără discriminare, ne angajăm:

   • Să creăm relaţii de muncă de încurajare a iniţiativei şi a devotamentului angajaţilor:

   - printr-o politică responsabilă de achiziţii,
   - printr-o etică de afaceri exemplară.
   - prin implicarea personalului în succesul companiei.

   • Să dezvoltăm resursele umane prin maximizarea capacităţii de inserţie profesională a celor din jur:

   - printr-o politică ambiţioasă de instruire,
   - printr-o abordare motivantă a gestionării abilităţilor.

   • Să respectăm oamenii, condiţiile de lucru, siguranţa şi drepturile acestora, indiferent de locul în care ne desfăşurăm activitatea:

   - printr-o politică vigilentă privitoare la sănătate şi siguranţă,
   - printr-un dialog social deschis şi constructiv,
   - prin oferirea de şanse egale tuturor angajaţilor.

 • Angajamentele noastre faţă de comunitate

  • Ca o companie de buni cetăţeni, ne angajăm:
    

   • Să dezvoltăm compania, respectând totodată regulile etice de bună practică:

   - printr-o politică responsabilă de achiziţii,
   - printr-o etică de afaceri exemplară.

   • Să promovăm profesiunea noastră, în evoluţia şi practicile acesteia:

   - printr-o participare activă în cadrul organizaţiilor profesionale şi a organismelor normative,
   - prin politici care susţin formarea şi educarea în domeniile noastre de activitate.

   • Să sprijinim dezvoltarea asociativă şi culturală în cadrul societăţii civile:

   - prin câteva programe culturale şi de sponsorizare umanitară,
   - susţinând implicarea angajaţilor în asociaţii din afara companiei,
   - prin implicarea în iniţiative externe în favoarea dezvoltării durabile.

 • Angajamentele noastre pe planul mediului

  • Fiind o firmă implicată în conservarea resurselor naturale, ne angajăm:

   • Să promovăm eficienţa energetică în sfera noastră de activitate:

   - ajutând clienţii să îşi reducă facturile de energie,
   - diversificând oferta de produse din domeniul energiei regenerabile,
   - echipând facilităţile de producţie şi pe cele comerciale cu instalaţii solare.

   • Să minimizăm impactul asupra mediului şi, în special, amprenta de carbon:

   - prin certificarea ISO 14001 a facilităţilor de producţie,
   - prin optimizarea consumului de energie al facilităţilor de producţie şi celor comerciale,
   - printr-o gestionare riguroasă a deşeurilor industriale şi a celor de birou,
   - luând în considerare întregul ciclu de viaţă al produselor noastre.