Staţia de încercări electrice Tesla Lab: performanţe ce îndeplinesc cerinţele dvs.

Iniţial destinat doar pentru utilizarea calificării interne a produselor, laboratoarele de încercări au devenit în prezent un ajutor indispensabil pentru vânzările franceze şi la export.
Tesla Lab oferă serviciile laboratoarelor sale de încercări către clienţii săi astfel încât aceştia să poată deschide noi pieţe.

 

Teste recunoscute

Laboratorul de încercări al Tesla Lab este acreditat de organismul de acreditare francez COFRAC (1) (Comité Français d'Accréditation). Este membru al l'ASEFA (2) (Organisme de certificare pentru echipamente de joasă tensiune) şi al LOVAG (3) (Grup de acord pentru Joasă Tensiune) şi lucrează în mod regulat în parteneriat cu organisme internaţionale de certificare: KEMA, CEBEC, UL, CSA, ASTA, Lloyd's Register of Shipping, Bureau Véritas, BBJ-SEP, EZU, GOST-R, …

Resurse de înaltă performanţă

Sunt disponibile 3 staţii de încercări pentru a verifica: 
• capacităţile de comutare şi întrerupere (suprasarcini)
• caracteristicile la scurt circuit (cu protecţie)
• caracteristicile la scurt circuit de durată scurtă admisibilă (1 secundă sau 3 secunde)
• anduranţa electrică
• Caracteristicile de operare ale sistemelor de protecţie (siguranţe, întrerupătoare de circuit, …)
• legături între echipamente diferite

Platforma 1 

 

Platforma 2

 

Platforma 3

Această platformă este furnizată de un transformator HV/LV 1250 KVA cu:
tensiuni disponibile: 250V, 440V, 550V, 660V, 725V, 1000V şi 1100V
curenţi disponibili: 2500A/440V, 2000A/550V, 1500A/725V.
  Sursa sa de putere este un alternator cu:
putere nominală: 4 MVA
putere instantanee: 20 MVA
Caracteristicile încercării: 30 kA/440V, 24 kA/525V.
  Sursa sa de putere este un alternator cu:
putere nominală: 28 MVA
putere instantanee: 100 MVA
Caracteristicile încercării:
100 kA/440V, 80 kA/525V, 50 kA/725V
100 kA 1 secundă, 50 kA 3 secunde.

 

Un serviciu destinat să măsoare

Laboratorul de testări Tesla Lab te poate scuti de toate demersurile administrative necesare într-un număr mare de proceduri de certificare. Va avea grijă de contactele cu organismul de certificare , precum şi de monitorizarea procedurii până la obţinerea certificatului.
Este rezervat special pentru dvs. un set de echipamente şi servicii pentru a putea urmări testările dvs. în cele mai bune condiţii posibile:

  • camera pentru monitorizarea încercărilor cu ecran de supraveghere
  • monitorizare prin computer oferind rezultate în timp real
  • camera echipată complet: telefon, prize pentru computer
  • înregistrare video a încercărilor
  • furnizarea de siguranţe
  • asistentă în activităţile de organizare practică: rezervări de hotel, transport,…

Teste complete

Încercari de crestere a temperaturii:

 

Teste de mediu:

• trei camere speciale pentru creşterea temperaturii ce permit măsurarea creşterilor de temperatură cu echipamente electrice, utilizând 72 termocuple şi două staţii centrale de măsură
• curentul disponibil poate atinge 6000A în curent continuu sau alternativ

• camerele pentru creşterea temperaturii permite calcularea puterii disipate.

 

• teste în atmosfere uscate sau umede (de la -20°C până la +180°C)
• teste pentru variaţii ciclice ale temperaturii şi umidităţii

• teste de depozitare până la -40°C
• cicluri de vibraţie sau rezonanţă sinusoidală
• cicluri de declanşare termică

Teste dielectrice:

 

Teste in curent continuu:

• undă de şoc 1.2 µs, vârf de tensiune până la 30 KV
• test la 50 Hz, 1 minut, tensiune de 1 până la 20 KV
  O punte redresoare trifazica alimentată de una din cele 3 platforme permite efectuarea de teste în curent continuu.

Teste mecanice: 

 

Teste de izolaţie: 

• teste pentru durabilitatea mecanică a echipamentelor electrice
• teste de îndoire şi întindere pe bornele echipamentelor
• teste de întindere sau comprimare până la 20 000 N.

 

• teste de autostingere cu fir incandescent până la 960°C
 

 

 

(1) COFRAC
(Comité Français d'Accréditation) Organismul de acreditare francez. (Domeniul acreditării disponibil la cerere). Înfiinţată în 1994 de autorităţile publice, COFRAC oferă laboratoarelor şi organizaţiilor pe care le acreditează o metodă de a-şi demonstra competenţele şi imparţialitatea. Astfel, acesta oferă companiilor, consumatorilor şi autorităţilor publice o garanţie reală a încrederii în serviciile oferite de organizaţiile acreditate.

 

(2) ASEFA
(Organism de certificare pentru echipamentele de joasă tensiune)
Creat în 1973, ASEFA este un organism de certificare independent. Acesta pune la dispoziţia clienţilor săi platforme de încercări ce, în prezent reprezintă mijloacele cele mai puternice din lume, referitoare la capacitatea la scurt circuit.
ASEFA are o structură independentă. Platformele ASEFA sunt acreditate de COFRAC pentru a garanta know-how de înaltă performanţă, neutralitate absolută şi totală confidenţialitate a rezultatelor.
ASEFA oferă 23 de platforme aparţinând membrilor săi (ABB, FERRAZ, LCIE, SOCOMEC, SCHNEIDER, GE Power Control France, LEGRAND, CEGELEC, ENTRELEC).

 

(3) LOVAG
Într-un cadru european, EOTC (Organizaţia Europeană pentru Încercări şi Certificări) a recunoscut un grup de acord, LOVAG (Low Voltage Agreement Group - Grup de Acord pentru Joasă Tensiune) pentru a se ocupa de recunoaşterea mutuală a certificatelor între ACAE şi CESI (Italia), ALPHA (Germania), ASEFA (Franţa), CEBEC (Belgia), KEMA (Olanda), SEMKO (Suedia), FIMKO (Finlanda) şi ASTA (Marea Britanie), ce reprezintă organizaţii similare. Această recunoaştere mutuală oferă deschidere la nivel internaţional.