it_030_c_pro_jpg

IT-SWITCH

Transferul fără probleme al alimentării pentru arhitecturi fiabile
de la 16 la 20 A monofazat

Aplicaţii

Sistem de back-up permanent pentru echipamente având misiune critică, echipamente IT şi de telecomunicaţii din domeniul serverelor de INTERNET. 

 

Avantaje

Alimentare dublă cu energie pentru redundanţă

Bazat pe un sistem dublu de alimentare, IT-SWITCH-ul monitorizează calitatea tensiunii şi transferă în mod automat sarcina de pe sursa prioritară pe sursa de rezervă fără nici o întrerupere.

Continuitate a funcţionării pentru aplicaţii critice

• Localizat cât mai aproape posibil de sarcină, IT SWITCH permite o arhitectură foarte accesibilă.

• Protejează împotriva:
- întreruperii sursei principale de alimentare,
- declanşării accidentale a protecţiei din amonte,
- rezultatului interferenţei mutuale cauzate de defecţiuni în cadrul aplicaţiilor (de exemplu: scurt-circuit) alimentate de la aceeaşi sursă.

Caracteristici de transfer standard

• Selectarea sursei preferate.
• Transfer automat.
• Transfer manual.
• Comutare fără suprapunerea surselor.
• Comutarea sincronă şi asincronă a surselor (moduri de transfer complet adaptabile).
• Toleranţă configurabilă a sincronizării surselor
• Blocare transfer în cazul unui defect în aval.
• Setare pentru blocarea transferurilor în cazul unor comutari repetate.
• Posibilitate de configurare a repornirii automate.

Caracteristici mecanice standard

• Cabinet rack de 19".

Caracteristici de comunicaţie standard

• Tablou de comandă şi control.
• Interfaţă cu contacte de releu libere de potenţial.
• MODBUS RTU (numai port serial RS485).

Mentenanţă

• Modul cu posibilitate de scoatere în timpul funcţionării („hot swap”) (model HA-E).
• Bypass pentru mentenanţă (model HA-E).